x
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Okudum, kabul ediyorum.

ÇEREZLER

ÇEREZ POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Sayın Ziyaretçimiz,

Ataer Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Ataer") olarak, ziyaretçilerimizin internet sitemizi güvenli ve eksiksiz şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışıyoruz.

Bu politikayı sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık.

çerez Politikası ("Politika"), mÜşterilerimizin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. www.ataerenerji.com.tr ("Site") nin bir parçasıdır.

Politika'nın amacı, Ataer tarafından işletilmekte olan Site'nin işletilmesi sırasında erişim sağlayan "Veri Sahibi" sıfatıyla tüm ziyaretçiler ("Ziyaretçi") tarafından Ataer ile paylaşılan veya Ataer'in Site'nin kullanımı sırasında Ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Ataer tarafından işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında ("Kişisel Veri") ifadesi aşağıda yer alan ve Ataer'e iletilen bilgileri kapsayacaktır.

İletişim Formu

 • Kimlik Bilgisi (Ad ve Soyad)
 • İletişim Bilgisi (e-posta adresi)
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi (Konu ve Mesaj)
 • İşlem GÜvenliği Bilgisi (IP bilgisi)

[email protected] e-posta adresi (Doğrudan veya Site'deki linke tıklayarak)

 • Mesleki Deneyim (çalışan Adayı C.V.si)

Eğer varsa, KVKK'nın 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan KVKK hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ataer, Ziyaretçi tarafından sağlanan Kişisel Veri'ler, Ataer tarafından sunulan hizmetlerin Ziyaretçi ile iletişimi, bilgi alışverişi ve çalışan Aday işlerini sağlamak veya yerine getirmek amacıyla kullanılacaktır.

Ziyaretçi bu bilgileri iletmek ile ilgili tamamen kendi tercih ve isteği doğrultusunda hareket eder.

Ataer, Ziyaretçi'nin bu bilgileri iletme veya paylaşma lüzumu görmediği durumlarda ve Site'nin genel işleyişinde Ziyaretçi'den Kişisel Veri talebi veya kaydı yapmaz.

Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı:

Ataer, Site'nin işleyişi kapsamında Ziyaretçi tarafından açık rıza ile paylaşılan Kişisel Veri'i sadece Site içerisindeki teknik olanakları ve yazılımları kullanarak [email protected] adresine e-posta olarak gönderilmesini sağlar.

Kişisel Veri'ler, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ataer yetkilileri ve paydaşları tarafından işlenir.

Ataer, Site'nin işletilmesi kapsamında edinilen Kişisel Veri'yi yurtdışına aktarmaz.

Açıkça Ataer çalışanlarını, paydaşlarını, mÜşterilerini ve tedarikçilerini etkileyecek taciz hakaret, suç unsuru ve Haklı Sebep olması durumunda Hukuki İşlem amacıyla yetkili merciler ile paylaşılacaktır.

Çerez nedir?

Çerez, İnternet ayarlarını saklayan küçük bir metin dosyasıdır. Hemen hemen her web sitesi çerez teknolojisini kullanır. Çerez, bir web sitesini ilk defa ziyaret ettiğinizde İnternet tarayıcınız tarafından indirilir. Bu web sitesini aynı cihazdan bir sonraki ziyaretinizde, çerez ve içerdiği bilgiler, kaynak web sitesine (birinci taraf çerezleri) veya ait olduğu başka bir web sitesine (üçüncü taraf çerezleri) geri gönderilir. Bu sayede, web sitesi bu tarayıcıyı kullanarak zaten açılmış olduğunu tespit edebilir ve bazı durumlarda gösterdiği içeriği değiştirebilir.

Bazı çerezler son derece kullanışlıdır, çünkü daha önce ziyaret ettiğiniz bir web sitesine geri döndüğünüzde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilirler. Bu, aynı cihazı ve öncekiyle aynı tarayıcıyı kullandığınızı varsayar; öyleyse, çerezler tercihlerinizi hatırlayacak, web sitesini nasıl kullandığınızı bilecek ve gösterdiğiniz içeriği kişisel ilgi alanlarınız ve ihtiyaçlarınızla daha alakalı olacak şekilde uyarlayacaktır.

Bu Site'de çerez kullanımı

Bu web sitesinde çerez kullanılmamaktadır.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması KVKK'nın 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Ataer'a başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların dÜzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer KVKK hÜkÜmlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin mÜnhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKKa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, Ziyaretçi tarafından 6698 sayılı KVKK Kapsamında, 0232 328 06 20 no'lu telefondan arayarak veya [email protected] adresine e-posta göndererekyöntemlerle iletildiğinde her hâlÜkârda 30 (otuz) gÜn içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir Ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Ataer, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen Ücret tarifesi Üzerinden Ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Ataer Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açık Rıza 

Ziyaretçi, Site'de yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site'nin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına açık rıza verildiği kabul edilmektedir.

Ziyaretçi'nin çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Politika'daki Değişiklikler

Ataer, bu Politika ile çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Ziyaretçi'yi bilgilendirmeyi hedeflemiştir.

Ataer, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site'de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bir sorunuz mu var?

Daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.